Красотата на природата

Тепуи, Венецуела Карта

Снимка: Fernando Flores

Тепуи са най-старите скалисти формации на Земята, представляващи остатъци от обширно пясъчно плато, отложен върху гранитна основа. В течение на милиони години ерозията е оформила платото в островни планини, дали началото на тепуи. Срещат се само в Гвианската планинска земя във Венецуела.

Рорайма                                                                                                        Снимка: Jeff Johnson

 

Тепуи в превод от езика на племето Пемон означава "дом на боговете". Срещат се предимно като изолирани една от друга земни форми, което ги прави находища на уникални видове ендемични растения и животни. Съществуват 115 такива образувания - най-изразените тепуи са Аутана, Ауянтепуи и Рорайма, като в Ауянтепуи се намира водопадът Анхел - най-високият водопад в света. 

Снимка: Raton Camp

Отвесните стени на извисяващите се плата достигат до 1000 м. височина. Някои дупки в един тепуи представляват от своя страна "остров в острова".  Характерни са и повърхностните образувания и пещери под повърхността -  сред пещерите тук е и най-дълбоката кварцитова пещера на света - Абисимо Гай Колет (671 м.). На върха на планината растат различни типове гори и се среща голямо разнообразие от орхидеи.

Платото на тепуи е напълно изолирано от заобикалящата ги гора, което ги превръща в екологични острови, с ендемични растения и животни. Дъното на тепуи е бедно на хранителни вещества, което води до образуване на огромно разнообразие от насекомоядни растения. Някои тепуи са обвити в в облаци почти през цялата година.  

Аvas

Не пропускайте

Линдау, Германия

Руан, Франция

Скопие, Македония

Светът oт птичи поглед