Красотата на природата

Най-ниските точки на Земята - Депресии

Депресията представлява местност от сушата, чиято надморска височина е по-ниска от нивото на Световния океан. Депресиите са безотточни области и ако към тях тече река, в най-ниската част се образува солено езеро.

Най-дълбоката депресия в света е езерото Мъртво море - 423 м. под морското равнище. Намира се в Близкия изток и е заобиколено от Израел, Палестина и Йордания. Има площ от около 1020 кв. км., дължина 76 км. и широчина 18 км. Езерото е разделено на 2 части – северна, която е и по-дълбока, и южна – по-плитка - около 6 м. Най-дълбоката точка е на езерото е 400 м. Мъртво море е второто най-солено езеро след Асалското.

През по-влажните зими в Мъртво море се вливат ежедневно над 6,5 милиона тона вода. Установено е, че ако липсва изпарение, нивото ще се покачва с 3 м. годишно. Тенденцията обаче е към спадане на морското ниво с 1 м. годишно, предимно заради икономическа дейност – добиване на лечебна сол и отклоняване на водите на река Йордан, която се влива в морето.

Асалското езеро

Асалското езеро е кратерно езеро, разположено в централната част на Джибути - то е втората най-дълбока депресия - 155 м. под морското равнище. Водосборният му басейн е 900 кв. км., площта му е 54 кв. км., а средната дълбочина е 7,4 м. Солеността на езерото е около 35 %, което го прави най-соленото езеро в света.

Турфанската падина                                                                                            Снимка: Colegota

Турфанската падина се намира в северозападен Китай, между два хребета на планинската система Тяншан. Тя е третата по дълбочина депресия: - 154 м. надморска височина. Дълга е около 100 км. и широка около 50 км. Климатът е пустинен и областта e сочена за най-горещото и сухо място в Китай. По северния край на долината са разположени няколко оазиса, най-важният сред които е Турфан.

Депресията Катара е на 4-то място - намира се в Египет, на 133 м. под морското равнище. 

Каракия                                                                                                         Снимка: Thermokarst

Каракия е карстова падина в Казахстан, разположена на 132 метра под морското равнище. Дълга е 85 км. и широка 25 км. - формата й е овална.

Avas 

Не пропускайте

Вернигероде, Германия

Шато де Шийон, Швейцария

Дубровник, Хърватия

Повратни моменти, променили човешката история.