Не пропускайте

Линдау, Германия

Руан, Франция

Скопие, Македония

Дългият път 10.11.1989 - 10.11.2017г