Галерия - Светът на животните

Някои от най-умните животни

Шимпанзетата

Шимпанзетата са род човекоподобни маймуни и се твърди, че са най-интелигентния вид след хората. Те изглеждат като хората и също така, мислят и действат като хората. Използват инструменти - служат си с листа, за да събират вода, пъхат трева и пръчки в термитни могили, използват камъни за чупене на ядки, хвърлят прътове и камъни при лов и отбрана.

Могат да бъдат обучени и да развият потенциала си до този на 5-годишно дете. Могат да играят игри и дори да решават математически задачи. Шимпанзета вече са летяли и в космоса - на 31.01.1961 г. шимпанзето Хам е изстреляно в космоса с космическия кораб "Мъркюри-Редстоун 2" и е оцеляло след 16-минутен полет и на 20.11.1961 г. шимпанзето Енос прекарва 3 часа и 20 минути на "Мъркюри-Атлас 5 ".

Орангутаните

Орангутаните, също като шимпанзетата могат да имитират човешки дейности. В състояние са да възприемат нови неща, могат да си служат с инструменти и да развият потенциала си до този на 3-годишно дете. 

Макак резус

Макак резус е сравнително добре проучен представител от семейството на Коткоподобните маймуни. В психологически експерименти, макаците резус демонстрират сложни когнитивни способности, включително умение да индентифицират себе си, разбират прости правила и са способни да наблюдават собственото си душевно състояние  Могат да копират човешко поведение и имат развити комуникационни умения - лицеви гримаси, издаването на звуци, заемането на различни пози и положения на тялото. Нападат на групи и с добре обмислена стратегия. 

Прасетата

Колкото и очудващо да е прасетата са сред най-умните животни на планетата. Поведението на домашните прасета е близко до това на кучето и човека. По редица поведенчески прояви то би могло да бъде класифицирано като преходно между това на хищниците и високо развитите чифтокопитни. Те търсят компания на себеподобни и често се случва да се скупчват, като така поддържат физически контакт. 

Умственият капацитет на прасето може да достигне до този на 3-годишно дете. Приема се, че те изразяват емоции и чувства и имат способността да усвояват ежедневно нови умения.

Октоподите

Октоподите са най-умните безгръбначни - експериментално е доказано, че имат краткосрочна и дългосрочна памет, различават форми, играят игри, отварят буркани. 

Когато са под под атака променят цвета си и се сливат със средата или "откъсват" някое от пипалата си, както някои гущери късат опашките си. Откъснатото пипало остава чувствително към дразнителите и се отдалечава от тях. Някои видове използват изключително гъвкавите си тела за да имитират по-опасни животни, като морски змии или змиорки.

Avas 

Не пропускайте

Вернигероде, Германия

Шато де Шийон, Швейцария

Дубровник, Хърватия

Някои неща в България не се променят с годините!