Големите котки на планетата

Най-голямата котка на планетата е...?

В Америка тази котка е наричана американски лъв, планински дявол, кралска котка, кугуар...и това е ...?

Коя котка се среща само в Южна и Централна Америка?

Най-бързата голяма котка е...?

Коя котка се среща само в Индонезия?

Кои са единствените котки, чиято численост в природата е по-голяма, отколкото в плен?

Кои са единствените големи котки, живеещи в сплотени групи?

Черна пантера наричат големите котки с меланизъм /обратното на албинизъм/ и това са...?

Коя котка не издава характерния рев, специфичен за големите котки, но издава звуци като чуруликане, хъркане, виене, мъркане?