Интересни факти

Страните с най-нисък коефициент на раждаемост

Коефициентът на раждаемост се измерва в промили (‰) и показва броя живородени деца на всеки 1000 души от средногодишното население на страната.

Развитите страни в Европа и Източна Азия са с най-ниските нива на раждаемост в световен мащаб. Основните фактори, които допринасят за това, са високите разходи за живот, повишаване образованието на жените, застаряването на населението. Когато коефициентът на раждаемост е по-висок от коефициента на смъртност, има положителен естествен прираст на населеието и неговият брой се увеличава.

Страните с най-нисък коефициент на раждаемост:

- Монако  6,65

- Япония  7,93

- Андора  8,13

- Южна Корея  8,19

- Сингапур  8,27

В топ 10 на страните с най-нисък коефициент на раждаемост попадат и Словения, Германия и Гърция.

Топ 20 се допълва от Италия, Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Румъния, Унгария, Португалия, Австрия. 

През 2015 г. България заема 14-то място с коефициент 9,22‰.

Най-висок е коефициентът на раждаемост в някои страни в Африка - между 40 и 47 ‰.

Avas

Не пропускайте

Чинкуе Тере, Италия - II

Чинкуе Тере, Италия - I

Остров Мадейра, Португалия

Светът oт птичи поглед